YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2016/4798 E.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/4798KARAR NO: 2016/22785TARİH: 1.12.2016İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…