YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2016/28392

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/28392KARAR NO: 2018/2090TARİH: 28.02.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2016/21785 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/21785KARAR NO: 2017/1150TARİH: 06.02.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Takip dosyasında davalı alacaklının vekil ile…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2013/24243 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/24243KARAR NO: 2014/170TARİH: 14.1.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm…