YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 1990/12-446 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 1990/12-446KARAR NO: 1990/564TARİH: 7.11.1990İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 9.4.1990 gün ve 1989/11290-4128 sayılı ilamı: İcra takibi menfi tesbit…