YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2005/12-534 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/12-534KARAR NO: 2005/554TARİH: 5.10.2005 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen kararın incelenmesi şikayet edenler vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 05.11.2004 gün ve 18264-23261 sayılı ilamı ile ;…