T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Özet: Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre, savcılıkta, haciz sırasında ya da polis önünde yapılan ikrar, mahkeme dışı ikrar olup; bir belge ile ispat edilebilirse kesin delil hükmünde olacağı ve ikrarda bulunanı bağlayacağı açıktır.