Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1986/9-722 E.

İşverenin sorumluluğu için yer ve zaman bakımından bağlantı yeterli olmayıp, tehlikenin işin yürütülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkmış olması ve bu bağlantının işçinin yada üçüncü kişinin ağır veya tam kusuru ile kesilmemiş bulunması gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1975/15-1125 E.

Olayda davalılardan araç sahibinin kazayı yapan diğer davalı ile aralarındaki ilişki itibarıyla aracı alıp götürmesine yol açacak bir tutum içerisinde bulunduğu da göz önünde tutulduğunda, illiyet bağının gerçekleştiğinin ve aynı zamanda kusurlu bulunduğunun kabulü gerekir.