YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ-2020/5924

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen ipotek alacaklısı bankanın, alacağının altında satış yapılması mümkün olup; ipotek bedelinin altında satılmasına muvafakatının aranmasına da gerek yoktur.