YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2016/29558 E.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/29558KARAR NO: 2018/19502TARİH: 05/11/2018 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI  A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı…