YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/1756 E.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/1756KARAR NO: 2018/19995TARİH: 08/11/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davacı avukatının…

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/3313

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/3313KARAR NO: 2018/23250TARİH: 17/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi ÖZET: İşyeri kayıtlarına göre davacı işçinin, arkadaşlık teklif ettiği ve hoşlandığını belirttiği kadın işçinin evli olduğunu bilebilecek durumda olup, davacının işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe…