Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1977/10-807 E.

tehlike sorumluluğu çerçevesinde risk nazariyesinin bir olayda uygulanabilmesi için işveren ve kazazede işçiye herhangi bir şekilde kusur izafe edilmemiş, olayın kaçınılmaz nedenlerden ileri gelmiş olması gerekmektedir.