T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması haklı fesih nedenidir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İşçinin ücreti yalnızca işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi değişikliğe rıza gösterdiği anlamına gelmez.