T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşe iade davası sırasında işçinin işe davet edilmesi feshin geçersiz olduğunun kabulü anlamındadır. Feshin geçersizliğine ve işe iadenin sonuçlarına karar verilmelidir.