T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşe iade davası kesinleştiği esnada işe başvuru yaparken işçinin halen başka bir iş yerinde sigortalı görünmesi, işçinin işe başlama niyetinde samimi olmadığı anlamına gelmez.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ – 2018/13268 E.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/13268KARAR NO: 2018/23758TARİH: 07/11/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T…