Yargıtay Ceza Genel Kurulu – 2018/462 E.

Adliyedeki kalem personeline, “işini yapmıyor karaktersiz herif” demek kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.