YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ – 2017/13770 E.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/13770KARAR NO: 2017/6509TARİH: 28/03/2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T…