Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7488 E.

Kaçak su kullanımından kaynaklanan itirazın iptalinde taraflar arasındaki ihtilafın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu dosya kapsamıyla sabit olduğundan uyuşmazlığa konu dava ticari dava niteliğinde olduğundan Asliye Ticaret Mahkemelerince görülerek karara bağlanması gerekir.