Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1997/1850 E.

Esas sahibinden izin alınmaksızın, orjinalinden daha eksik sayfa ile dipnot ve referanslar yer almaksızın çoğaltılıp dağıtılması şeklinde oluşan eyleme karşı, davacının FSEK. 68 ve 70/3 maddelerine dayanan taleplerinden yüksek olanını isteme hakkı olduğu gibi MK. 24/a maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebine de hakkı vardır.