Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/9283 E.

Davalı erkeğin kusurlu davranışlarının yanında davacı kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunması, eşine “sen adam olamazsın, it köpek” şeklinde sözlerle hakaret etmesi karşısında taraflar eşit derecede kusurludur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/3391 E.

Kocanın eşine bağımsız konut sağlamadığı, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı ve eşini ailesi ile görüştürmediği; davalı kadının ise eşine hakaret edip, eski nişanlısıyla kıyaslayarak eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.