T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, İcra Müdürünün sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini denetleme yetkisi verilmiş olup takip alacaklısının yetkili hamil olup olmadığını araştırma görevi verilmemiştir.