YARGITAY HUKUK GENEL KURULU- 2017/8-1927

Babalık davasında ihtara rağmen davalı gelmez veya gelir de kan örneklerini vermez ise bu incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına karar verilir.