Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2003/5270

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi Ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği