Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2014/18-165 E.

kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılacak tazminat davası aynı zamanda temliki tasarruf işlemini de kapsamakta olup, 634 sayılı KMK.’nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oybirliğiyle birlikte dava açması gerekir.