T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Bono üzerine “kefil” ibaresi konsa dahi bu durum aval olarak nitelendirilir ve aval veren, bononun diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Ancak aval şerhinin mutlaka poliçe, bono veya alonj üzerine yazılması gerekir.