YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ 2017/4269 E.

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2017/4269 KARAR NO : 2018/8284 TARİH: 17/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Davacı ile davalılar arasındaki davada Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesince kesin olarak verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan ….. günlü ….. Esas – ….. Karar sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla…