Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016/9-257 E.

Ara karar yazıldığı esnada hakimin tarafların ayağa kalkmasını talep etmesinde avukatı kişilik haklarına ya da avukatlık mesleğine hakaret amacı taşımaması sebebiyle manevi tazminatın unsurları oluşmamıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1372 E.

Avukatın haksız yere baroya, savcılığa şikayet edilmesi hak arama özgürlüğünün kötüye kullanılması sebebiyle kişilik haklarına saldırıdır. Manevi tazminatı gerektirir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2016/1691 E.

erkeğin kadına sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğu, çirkin karı gibi sözler söylediği,onun güzel ve zengin olmadığına, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ilişkin sözler söylediği ve yine eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz demesi manevi tazminat sebebidir.