T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Kısıtlıyı vasisi temsil edeceğinden doğrudan doğruya kısıtlı aleyhine icra takibi yapılamaz. Kamu düzenine ilişkin olan bu husus mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır