T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

“Fazlaya ilişkin haklarımız kalmak kaydıyla” ifadesiyle açılan davaların kısmi alacak davası olarak kabul edilmesi – “Davamız belirsiz alacak davasıdır.” beyanı ile dava türü değişmeyeceketir.