Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/6795

2828 s. Kanun uyarınca korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamındadır