T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötü niyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötü niyet tazminatına da hükmedilmelidir.