T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötüniyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötüniyet tazminatına da hükmedilmelidir.