Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/5-1275 E.

Kızılay Derneğinde görevli olan sanığın evine ait elektrik faturasıyla market ve benzin istasyonundan kendi adına yaptığı alışverişi derneğin parasıyla ödemesi, derneğe ait telefonu özel işlerinde kullanması eylemin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-42 E.

Sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilip, isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yeniden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu hatalı uygulamanın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması mümkündür.