T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Davacı çocuk kaza tarihinde 13 yaşında olup, kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu olamayacağından bu yönden mahrum kalınan bir kazanç talebinin reddi gerekir.