T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin sicil notunu haksız yere olumsuz verilmesi nedeniyle manen zarar gören işçinin manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.