Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/31093 E.

Davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu, bu mazeretini de belgelendirdiği görülmüştür. Mahkemece, davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu tutanağa bağlanarak mazeretin kabulüne karar verilmiş ve aynı celse davalı vekilinin yokluğunda tahkikat aşaması sonlandırılarak davanın esası hakkında karar verilmiştir. Davalının mazeret dilekçesi göndererek katılmadığı celse de mazeret kabul edildiği halde davalının yokluğunda karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.