YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2013/2240 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2013/2240KARAR NO: 2014/929TARİH: 19.11.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “ borca itiraz nedeniyle takibin iptali ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hukuk Mahkemesince itirazın reddine dair verilen kararın temyizen incelenmesi davacı-borçlular vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.02.2013 tarih, 2013/287 E.…

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2016/28392

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/28392KARAR NO: 2018/2090TARİH: 28.02.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…