T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

ÖZET: Mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda, kesin ve mutlak bir ispat şartı aranmamalıdır. İşçinin, kendisine işyerinde mobbing uyguladığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi yeterlidir.