Yargıtay 12. Ceza Dairesi – 2019/2121 E.

Özel hayatın gizliliği hakkı, evlilikle tamamen ortadan kalkmaz. Tarafların evli olmaları ve aynı konutu paylaşmalarından dolayı birbirilerinin kişisel eşyalarına ve özel yaşam alanına giren hususlara kolayca ulaşabilme imkanına sahip bulunmaları, eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirilerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği şeklinde yorumlanamaz.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2014/13474 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2014/13474KARAR NO: 2015/3TARİH: 12.1.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık ile müşteki eşi arasında devam eden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası bulunduğu, sanık ile müşteki eşi arasında…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/81 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/81KARAR NO: 2015/7817TARİH: 11.05.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, katılanın kaynanası olduğu ve katılan tarafından sanığın oğlu … karşı açılan boşanma davası nedeniyle katılanın ve…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/12651 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/12651KARAR NO: 2017/3111TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:  Avukat olan katılan …’e aralarındaki vekalet sözleşmesi kapsamında farklı tarihlerde teminat olarak yatırması için verdiği…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/14885 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/14885KARAR NO: 2017/3121TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanıkların beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: A) Sanık … hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; Sanık hakkında, katılan …’e…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/2312 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/2312KARAR NO: 2015/15366TARİH: 14.10.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü saat 00:30 sıralarında müşteki Neşat ile eşi olan katılan Hesna’nın birlikte yatak odasında yattıkları…