YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ 2015/4325 E.

T.C. YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/4325 KARAR NO: 2016/2586 TARİH: 21.3.2016 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI I- Sanıklar hakkında “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanıklar hakkında, birden fazla kamu görevlisine karşı aynı anda işlenen görevi yaptırmamak için direnme eylemleri nedeniyle…