YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2015/5450 E.

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/5450KARAR NO: 2017/4522TARİH: 13.6.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 5327 sayılı TCK’nın 205. maddesindeki “resmi belgeyi bozmak,…