T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötüniyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötüniyet tazminatına da hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötü niyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötü niyet tazminatına da hükmedilmelidir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2016/31754 E.

Senet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasının borca itiraz niteliğinde olup ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine bu yönde yapılmış bir başvuru olması halinde icra mahkemesince incelenmesi mümkündür.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.