YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ – 2018/2743 E.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/2743KARAR NO: 2019/849TARİH: 04/02/2019İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi ÖZET: Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi…