Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/13-689 E.

Yüklenicinin Ayıplı İmalatı İddiasına Dayalı Alacak İstemi – Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Ortak Alanlarında Yüklenicinin Ayıplı İfası İddiasına Dayalı Davada Kat Maliklerinin Kmk Çerçevesinde Yetki Vermeleri Halinde Dahi Site Yönetiminin Tüm Kat Maliklerini Temsilen Dava Açma Yetkisi Bulunmadığı