Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2019/6528 E.

Belirsiz alacak davasında bozmadan sonra “talep arttırım dilekçesi” ile talep sonucu artırılabilir. Hukuki niteliği itibariyle talep arttırım işlemi ıslah değildir.