T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Evlilik birliği, eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde, eşlerden her biri kural olarak boşanma davası açılabilir ise de tam kusurlu eş boşanma davası açamaz.