YARGITAY CEZA GENEL KURULU – 2017/978 E.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2017/978KARAR NO: 2018/422TARİH: 11.10.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi Özet: Cumhuriyet Savcısına “Kim oluyorsun” şeklindeki ifade; nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemekteve sövme fiilini de oluşturmamaktadır. Sanık …’ın kamu görevlisine karşı görevinden dolayı…

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ – 2012/27782 E.

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2012/27782KARAR NO: 2014/656TARİH: 15/01/2014 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesi Özet: Mahkeme heyetine “sen bu işi bırak domat sat” şeklindeki söylediği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edici boyutta olmayıp, hakaret suçunun unsurlarının oluşmamaktadır. Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine…