YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/12651 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/12651KARAR NO: 2017/3111TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:  Avukat olan katılan …’e aralarındaki vekalet sözleşmesi kapsamında farklı tarihlerde teminat olarak yatırması için verdiği…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/14885 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/14885KARAR NO: 2017/3121TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanıkların beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: A) Sanık … hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; Sanık hakkında, katılan …’e…