YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/12762 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/12762KARAR NO: 2017/872TARİH: 8.2.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılanın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1) Sanığın çekim yaptığı tarihler…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2014/13474 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2014/13474KARAR NO: 2015/3TARİH: 12.1.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık ile müşteki eşi arasında devam eden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası bulunduğu, sanık ile müşteki eşi arasında…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/81 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/81KARAR NO: 2015/7817TARİH: 11.05.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, katılanın kaynanası olduğu ve katılan tarafından sanığın oğlu … karşı açılan boşanma davası nedeniyle katılanın ve…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/12651 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/12651KARAR NO: 2017/3111TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:  Avukat olan katılan …’e aralarındaki vekalet sözleşmesi kapsamında farklı tarihlerde teminat olarak yatırması için verdiği…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/14885 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/14885KARAR NO: 2017/3121TARİH: 12.04.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanıkların beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: A) Sanık … hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; Sanık hakkında, katılan …’e…

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2015/2312 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/2312KARAR NO: 2015/15366TARİH: 14.10.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü saat 00:30 sıralarında müşteki Neşat ile eşi olan katılan Hesna’nın birlikte yatak odasında yattıkları…