YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ 2017/2450

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2017/2450 KARAR NO: 2018/12948 TARİH: 02.10.2018 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren…