YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2015/5450 E.

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/5450KARAR NO: 2017/4522TARİH: 13.6.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 5327 sayılı TCK’nın 205. maddesindeki “resmi belgeyi bozmak,…

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ 2017/2450

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2017/2450 KARAR NO: 2018/12948 TARİH: 02.10.2018 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren…

YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ 2015/4325 E.

T.C. YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/4325 KARAR NO: 2016/2586 TARİH: 21.3.2016 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI I- Sanıklar hakkında “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanıklar hakkında, birden fazla kamu görevlisine karşı aynı anda işlenen görevi yaptırmamak için direnme eylemleri nedeniyle…

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2015/7542

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/7542 KARAR NO: 2017/1576 TARİH: 06.03.2017 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI I- Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Görevi yaptırmamak için direnme suçuna ilişkin yapılan uygulamada, sanığın eylemlerini birden fazla görevliye karşı aynı anda gerçekleştirmesi karşısında, TCK’nın 43. maddesinin uygulanması…