T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşa oturum gününün davalıya tebliği çıkartılması mahkemenin görevidir. Bu konularda davacı tarafa süre veya kesin süre verilemez.